dimecres, 6 de febrer de 2008

registration still allowed / preinscripcio encara possible / preinscripcion todavia posible

Although the reduced registration fee period was closed a few days ago, it is still recommended to preregister. This way, you'll save time before the 1st round pairings. See details at http://lapedra.org/bcn2008/eng/preus.shtml.

Tot i que el periode de inscripcio amb tarifa reduida es va tancar ja fa uns dies, encara es aconsellable de fer-ho. Aixi estalviaras temps abans dels emparellaments de la primera ronda. Els detalls a http://lapedra.org/bcn2008/cat/preus.shtml.

Pese a que el periodo de inscripcioin con tarifa reducida termino hace ya unos dias, todavia es aconsejable hacerlo. De este modo, te ahorraras tiempo antes de los emparejamientos de la primera ronda. Los detalles en http://lapedra.org/bcn2008/cas/preus.shtml.