diumenge, 17 de febrer de 2008

descompte socis aego / descuento socios aego

Als que tinguin previst acollir-se al descompte pels socis aego, se'ls demana que s'encarreguin de poder demostrar que estan al corrent de pagament al moment de la inscripcio, abans de la primera ronda.

A los que tengan previsto acojerse al descuento para socios aego, se les pide que se encarguen de poder demostrar que estan al corriente de pago en el momento de la inscripcion, antes de la primera ronda.